Regulamin

Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym  www.msbeauty.pl .

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://msbeauty.pl/  jest firma:

Hurtownia Kosmetyczna i Szkolenia, Magdalena Sobolewska, Madziarska 2, 61-615 Poznań.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia można także składać telefonicznie pod numerem telefonu 61 82 30 333 lub 530 280 777

3. Aby zakupić wybrane produkty należy:

– dodać wybrane produkty do koszyka
– wybrać sposób zapłaty oraz wypełnić dane dotyczące adresu dostawy
– sprawdzić dane oraz zatwierdzić zamówienie

4. Wysłanie wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia, o czym Klient jest informowany e-mailem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia. W przypadku płatności on-line w momencie złożenia zamówienia. Wybrane produkty są rezerwowane w magazynie oraz przygotowywana jest przesyłka, w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto, gotowe zamówienie jest wysyłane na adres podany w zamówieniu.

5. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie – jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

6. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danym osobowych, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych innym podmiotom.

7. Klient wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura Vat w zalezności od potrzeb klienta.

9. Klient może anulować zamówienie pod numerem telefonu: 61 82 30 333 lub 530 280 777

Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.

10. Ceny towaru podane są w PLN i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

11. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zależne od wartości zamówienia oraz wybranej formy płatności. Klient w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy towaru.

12. Przy zamawianym towarze pojawi się informacja o terminie realizacji wybranej pozycji. Jest to czas potrzebny od jego wysłania. Uwzględnione są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie jest realizowane po skompletowaniu całego asortymentu.

13. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:
– za pobraniem (płatne u kuriera)  lub przedpłata na konto.

14. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U.Nr.22 poz.271) “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Klient zakupujący towar w naszym sklepie może z niego zrezygnować bez podania przyczyn, w ciągu 10 dni. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu. Towar zwracany należy przesłać wraz z przesłaną fakturą lub paragonem. Zapewniamy zwrot kosztów równowartości ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 2 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Klienta. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania towaru.

15. Reklamacje. Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową na adres sklepu:

HURTOWNIA KOSMETYCZNA I SZKOLENIA
Magdalena Sobolewska
Madziarska 2
61-615 Poznań      

NIP: 5621684598
REGON: 300327186

Z towarem wadliwym Klient odsyła otrzymaną fakturę VAT lub paragon. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem wadliwego towaru sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji – najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru lub rozliczy w innych produktach podczas kolejnego zamówienia.

16. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Firma Hurtownia Kosmetyczna i Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.